2019-04-30 16.01.09.jpg

Det pædagogiske koncept

Når mennesker traumatiseres, er det hele mennesket, som påvirkes. I SYNerGAIA's Pædagogisk Rehabilitering tager vi derfor hånd om det hele menneske, dvs. menneskets krop, følelser, opmærksomhed og relationer. For at genopbygge den traumatiseredes egen-empati er det derfor afgørende, at der arbejdes med alle disse aspekter.

SYNerGAIA's pædagogiske koncept tager bl.a. afsæt i Howard Gardner's teori om de mange intelligenser, traumatologi samt de seneste års neurovidenskabelige forskning og arbejder ud fra en anerkendende og ressourceorienteret tilgang til det enkelte menneske samt en gruppemetodisk tilgang.

Vi fokuserer således både på den enkeltes personlige ressourcer og på at aktivere gruppens regenererende og helende kræfter i forhold til den enkelte.

Konkret er det pædagogiske koncept og sprogundervisningen bygget op omkring 3-måneders moduler, som hver har sit fokus på henholdsvis nutid, fortid og fremtid. 

Det handler om:

- at afklare og præcisere de væsentlige elementer i Nutid – hverdagsliv
- at kvalificere værdier og ressourcer fra Fortid – biografiarbejde, og
- på denne baggrund at systematisere nogle mål for Fremtid – arbejdsliv

Sprogundervisningen sker i samarbejde med sprogcenteret Lærdansk Herning.


SYNerGAIA er sammensat af de to græske ord synergia og gaia.

Synergia  betyder at samarbejde om eller at medvirke til, og gaia er navn­et på jordkloden personificeret som gudinde. Navnet Synergaia bærer en helhedsforståelse og en respekt og et medansvar for alle de grundlæggende livsprocesser, som jorden er. Denne helhedsforståelse og respekt for liv giver en naturlig samhørighed og bæredygtighed – fra det personlige over det lokale til det globale. Udvikling, fordybelse og forandring sker på alle niveauer og kan trænes.