RESILIENSTRAPPEN

fra dysfunktion – til stabilisering – til forandring


Bæredygtige forandringer

De synlige tegn på forandringer og bæredygtighed er, at den enkelte har bevæget sig og er blevet opgraderet i at modtage/give feedback, og i at kunne identificere og italesætte ønskede forandringer. Vi samarbejder med Interacting Minds Center, Århus Universitet, ved professor Andreas Roepstorff om dette. De har bl.a udviklet en spørgeguide med henblik på at forstærke deltagernes evne til at identificere forandringer.

  • fokus på at SE HVAD JEG GØR

  • fokus på at SANSE/ERKENDE HVAD JEG GØR

  • fokus på at SIGE HVAD JEG TÆNKER

  • fokus på at GØRE HVAD JEG SIGER