Fagbøger & artikler

Her uddybes SYNerGAIA's teori, metode og praksis:


SYNerGAIA_bog 2.png

20 års Jubileumsudgivelse

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Traumers hverdagsudtryk – genopretning af balance

Forfatter: Michael Stubberup

SYNerGAIA / SYNerGAIA Vision 2019

Læs indholdsfortegnelse og forord her.


SYNerGAIA_handbog_systemisk_traumearbejde_150115_opslag_Side_01.jpg

Systemisk Familiearbejde & Traumers Hverdagsudtryk

Håndbog i systemisk traumearbejde

Forfattere: Grethe Bech, Michael Stubberup og Marianne Elbrønd

SYNerGAIA forlag 2015

Læs indhold, forord og indledning her.


Next practice – best practice

I bogen udbygge forståelsen af traumer med en helhedsorienteret teori og metode og herunder et eksplicit fokus på metoden familierettet psykoedukation.

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, 2011

Last ned bogen som pdf gratis her.


følelsernes_sprog.png

FØLELSERNES SPROG

”psykoedukation i børnehøjde”

Et metodehæfte om pædagogisk arbejde med traumatiserede børn, med særligt fokus på børns følelsesmæssige udvikling når konteksten er daginstitutionen. Metoderne blev udviklet i et samarbejde mellem Det nye Børnehus og SYNerGAIA.

Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, 2010

Last ned hæftet som pdf gratis her.


LITTERATURLISTER

Fra bogen Social Bæredygtighed (2019). Last ned pdf

Fra bogen Next Practice – Best Practice (2011). Last ned pdf