Livskriser, sygdom og chok kan fastlåse mennesker i uhensigtsmæssige mønstre – traumer, stress, dysfunktioner – som svækker krop, kontaktevner og hverdagsfunktioner.
— Traumers Hverdagsudtryk (2015)
 

SYNERGAIA

Vi tilbyder teori, metode og praksismoduler for bl.a. traume- og stressramte borgere. 

Kontakt Ulla Koefoed for yderligere information og evt. visitation.

 

resiliens-metoden

De fastlåste traume-mønstre er automatiske og ubevidste processer og resiliens-metoden består bl.a i arbejdet med at få øje på og genkende disse – det at kunne afdække markører for traumers hverdagsudtryk. Nøglen til robusthed handler om at genopdage evnen til at leve livet i dialog med udfordringer dvs. at kunne arbejde med at se og anerkende indre og ydre sårbarhed og modstand. Dette vil over tid både bidrage til større ro og stabilitet og samtidig til handlekraft og forandring – alt sammen elementer i kultiveringen af robusthed og resiliens.

 

rehabilitering

En vigtig faktor i rehabilitering af mennesker – i genopretning af balance – er at forstå, hvad der foregår i kroppen, i nervesystemet og dermed i sindet. Modulene i Resiliens-trappen – er tilrettelagt som en opgraderingstrappe, fra viden om dysfunktioner – til stabilisering gennem træning – til forandring gennem praksis.

 
PÆDAGOGISK REHABILITERING   Når mennesker traumatiseres, er det hele mennesket som påvirkes – krop, følelser, opmærksomhed og relationer.   Læs mere →

PÆDAGOGISK REHABILITERING

Når mennesker traumatiseres, er det hele mennesket som påvirkes – krop, følelser, opmærksomhed og relationer.

Læs mere →

resilienstrappen   Fra dysfunktion – til stabilisering – til forandring.   Læs mere →

resilienstrappen

Fra dysfunktion – til stabilisering – til forandring.

Læs mere →