Pædagogisk rehabilitering

SYNerGAIA tilbyder et samlet tilbud på 18 ugentlige lektioners danskundervisning og 12 ugentlige psykosociale timer.

Disse lektioner består af undervisning i samfundsfag, psykosociale temaer (Nutid, Fortid og Fremtid), EDB, fysisk aktiviteter, ekskursioner, uddannelse og arbejdsmarkedsvejledning samt evt. kortere praktikperioder. 

Under kurset tilbydes ydermere en individuel opfølgnings- og vejledningssamtale hver 3. måned. I kursusprisen er medregnet udgift til tolke i forbindelse med opfølgningssamtalerne. Den koordinerende socialrådgiver på SYNerGAIA er ansvarlig for at planlægge disse samtaler. Sprogundervisningen sker j.m.f. gældende aftale med LærDansk|Herning.

 

SYNergaia :: herning

MENTORTiMER/ressourceforløb

SYNerGAIA tilbyder mentorstøtte/forløb, forløb med familier – støtte til børn/unge – og ressourceforløb både individuelt eller gruppeforløb.

Indhold i forløbene, længde og pris aftales mellem socialrådgiver og SYNerGAIA.

Kontakt for nærmere information: Ulla Koefoed