Målgruppe

SYNerGAIAs Rehabiliteringsprogram henvender sig generelt til voksne mennesker i krise, eksistentielt eller arbejdsmæssigt.

Vi har gennem næsten 20 år opbygget en særlig erfaring og faglig viden om problematikker tilknyttet flygtninge og indvandrere, i særdeleshed traumatiserede mennesker.

Generelt kan vor primære målgruppe henføres til en af følgende tre kategorier:

 

Almene eksistentielle & arbejdsrelaterede problemer

Årsagerne er her mere diffuse, men generelt en forringet evne til at fungere arbejdsmæssigt og socialt.


Flygtninges specifikke problemer

Reaktioner efter krig, fængsling, flugt, tab af familie, forfølgelse og evt. tortur. Reaktionerne kan handle om vedvarende fysiske og psykiske ubalancer som PTSD-symptomer:
- Hovedpine
- Søvnforstyrrelser
- Nedsat koncentrationsevne
- Nedsat hukommelse
- Dårlig indlæringsevne
- Træthed
- Tristhed
- Isolation
- Angst
- HyperaktivitetProblemer med kulturskiftet & eksiltilværelsen

- Langvarige stressreaktioner lignende PTSD.
- Eksistentielle problemer som manglende identitetsfølelse, selvværd.
- Følelse af fremmedhed og nostalgi vedrørende hjemlandet.


Vi har valgt at definere ovennævnte to sidste kategorier ud fra vores erfaring om, at de reaktioner, som vi oplever hos kursister på sprogskolerne, ikke umiddelbart kan henføres til PTSD (post traumatic stress disorder) symptomer, men også kan skyldes andre problemer.

At deltage i SYNerGAIAs undervisningsprogram kræver først og fremmest en samtale med den enkelte flygtning. Desuden inddrages en dialog med den enkeltes sagsbehandler, eftersom denne oftest har en bredere psykosocial viden om kursisten. Allerede i visitationsfasen drøfter vi i dialog med den enkelte flygtning og dennes sagsbehandler, hvorvidt institutionen/SYNerGAIA kan fremme den handlingsplan og evt. behandlingsplan, som de fleste allerede har. Deltagelse i SYNerGAIAs undervisningsprogram kan således også bidrage til at afdække muligheder for det videre integrationsforløb.

På SYNerGAIA har vi tilrettelagt en grundig visitationsproces, hvor vi sikrer, at man først efter denne samtale med den koordinerende socialrådgiver/medarbejder afgør, om kursisten kan optages. Der kan visiteres fra kommunens jobcenter.

 

Et integreret undervisningsprogram

Undervisningen er baseret på dialog og tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte deltagers behov. Hvis der er individuelle behov for hjælp til at bearbejde individuelle angstskabende traumer, kan der eksempelvis henvises til samtaler hos psykolog, læge, fysioterapeut og massør.

Der kan således under forløbet løbende være et samarbejde med disse fagpersoner, ligeledes kan de indgå som undervisere i emner inden for det psykosociale område.

Mange mennesker i Danmark vælger at gå ind i et behandlingsforløb hos en psykolog el. lign. behandler ud fra et personligt ønske om at bearbejde problemer. Dette er et udtryk for en sygdomsopfattelse, som er fremmed for mange flygtninge. De kæder ofte samtaler hos en psykolog sammen med "unormalitet" og psykiske sygdomme, som i de fleste samfund omfatter tabubelagte og marginaliserede grupper med lav status. Der er derfor et stort behov for at introducere flygtninge til det danske behandlingssystem og dets metoder, således at de føler sig trygge ved at indgå i et behandlingsforløb, hvis det bliver påkrævet.

Der vil mindst hver 3. måned være en vejledningssamtale, hvor mål og handleplaner drøftes med kursisten.