SYNergaia :: EFTERUDDANNELSE

SYSTEMISK TRAUMEARBEJDE

Kursusleder: Michael Stubberup

SYNerGAIA's efteruddannelse i Systemisk Traumearbejde henvender sig bredt til fagpersoner der arbejder med mennesker, herunder med traumer og rehabilitering, f.eks. socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sundhedspersonale, behandlere, undervisere i øvrigt, m.fl.

SYNerGAIA’s traumearbejde hviler på teorien om levende komplekse systemer – herunder om at: levende systemer skaber balance og bæredygtighed gennem nuancerede former for feedback inde fra systemet selv og fra omgivelser og miljøet. Når det handler om os mennesker er det grundlæggende sted hvor feedback er forankret, det autonome nervesystem – dynamikken mellem sympaticus og parasympaticus. Traumer er en systemisk dys-funktion, og udtrykker sig som en ubalance mellem sympaticus og parasympaticus.

Læs mere her