PRINCIPPER

 

Pædagogisk rehabilitering

SYNerGAIA tilbyder et samlet tilbud på 18 ugentlige lektioners danskundervisning og 12 ugentlige psykosociale timer.

Disse lektioner består af undervisning i samfundsfag, psykosociale temaer (Nutid, Fortid og Fremtid), EDB, fysisk aktiviteter, ekskursioner, uddannelse og arbejdsmarkedsvejledning samt evt. kortere praktikperioder. 

Under kurset tilbydes ydermere en individuel opfølgnings- og vejledningssamtale hver 3. måned. I kursusprisen er medregnet udgift til tolke i forbindelse med opfølgningssamtalerne. Den koordinerende socialrådgiver på SYNerGAIA er ansvarlig for at planlægge disse samtaler. Sprogundervisningen sker j.m.f. gældende aftale med lærdansk|Herning.

 

MENTORTiMER/ressourceforløb

SYNerGAIA tilbyder mentorstøtte/forløb, forløb med familier - støtte til børn/unge - og ressourceforløb både individuelt eller gruppeforløb.

Indhold i forløbene, længde og pris aftales mellem socialrådgiver og SYNerGAIA.

Kontakt for nærmere information.


PRAKTIK

SYNerGAIA tilbyder en beskæftigelsesmæssig afklaring, som foregår i en kombination af undervisning og praktik. For ordinære SYNerGAIA kursister er praktikmodulet en brobygning til deres videre forløb.

I samarbejde med Herning Kommune tilbyder vi "SYNerGAIA – flere skal med", hvor borgere udenfor SYNerGAIA deltager i en forløb over 6 måneder med undervisning og praktik for at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Vi har med succes gennemført 3 hold og starter det 4 i februar 2019.

Sundhedshold:

Vi er i gang med at etablere undervisning for de af vore kursister der har særlig fokus på deres livsstils faktorer. Her undervises i relevante sundhedsfaglige emner ift. hverdagens kost livsstils sygdomme og motionsvaner. Der afdækkes og sættes mål, med fokus på en individuel forandring for den enkelte kursist. Vi har fokus på motivation og støtte til relevant træning og en proces med mindst mulige forandring. 


Priser

15 ugentlige psykosociale timer er 2295,- pr. uge – afregnes SYNerGAIA Rehabilitering

25 ugentlige psykosociale timer er 3550,- kr. pr uge – afregnes SYNerGAIA Rehabilitering

Priser for mentortimer, ressourceforløb mm aftales ihht. hvilket forløb der ønskes.

Henvendelse vedr. pris på danskundervisningen kan ske til forstander Tove Engedahl på telefonnr. 96261728.


TILMELDING

Tilmelding af kursister, Herning

Åben denne tilmeldingsblanket (word-dokument) og send den i udfyldt stand med post eller e-mail til Ulla Koefoed; usk@synergaia.dk, Herning afdelingen. Eller tag telefonisk kontakt på 9627 8012.