FORMÅL

Afklaring/afdækning af udfordringer og potentialer – hvilke fastlåste mønstre forhindrer borgeren i at påbegynde en proces, hvor målet er at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det handler om at kunne leve livet i dialog med udfordringer og dysfunktioner. At forstærke deltagernes evne til at identificere og italesætte de opdagede ressourcer og ønskede forandringer.

 

FOKUSOMRÅDER

 • Viden om og forståelse for, hvad der sker i krop og nervesystem, når vi rammes af svære livsomstændigheder. Hvad sker der individuelt, i familien, i netværket og i samfundet.
 • Give borgeren viden om traumers hverdagsudtryk og identificere fastlåste mønstre. Viden om genopretning af balance.
 

FAGLIGT INDHOLD

 • Psykoedukation
 • Traumers hverdagsudtryk
 • Livskort
 • Døgnskema / netværkskort
 • ‘Små skridt’ som metode til forandring
 • Mindfulness øvelser
 

METODE

 • Undervisning i grupper
 • Mindfulness øvelser samt øvelser, som er koblet til gruppeforløbet
 • Individuel samtale + evaluering
 • Test
 
 

KONTAKT OS

Modul 1 og 2 har 5 lektioner hver dag fra kl. 9:30 – 14:00, 3 dage om ugen. Pris kr.1.745 pr. uge.

Navn *
Navn

Sitat .....