FORMÅL

At støtte borgeren i at bruge den tillærte viden og erfaring i forhold til potentialer og udfordringer i et praktikforløb - bruge virkeligheden som feedback og test af de ønskede forandringer og dermed fortsætte træningen i at kunne håndtere ydre og indre forventninger uden at blive fastlåst i de kendte uhensigtsmæssige mønstre.

 

FOKUSOMRÅDER

  • At få identificeret og italesat udfordringer og potentialer i praksis
  • At træne evt. fastlåste mønstre
  • Støtte og hjælpe med at fastholde små forandringer
 

FAGLIGT INDHOLD

  • Repetere teori og metode
  • Forandringscirkel/små skridt
  • Praksis-øvelser
 

METODE

  • Udveksling i gruppen
  • Individuelle mentorsamtaler
  • Borgerne i praktik mødes 1-2 gange pr. 14 dag for at evaluere forandringer og præcisere retningen.
 

KONTAKT OS

Navn *
Navn