FORMÅL

At borgeren i dialog og kontakt tilegner sig nogle strategier til at handle anderledes når de fastlåste mønstre kommer i spil. Opgradering fra fastlåshed til fleksibilitet og robusthed. Borgeren får tid og mulighed til at påbegynde en træningsproces som inkluderer forandringsmuligheder for hverdagen. Træningen vil over tid både bidrage til større ro og stabilitet samt til handlekraft og forandring.

 

FOKUSOMRÅDER

 • At træne fastlåshederne både i situationer, hvor de er aktive, men også i tilbageblik på situationer, hvor de har været aktive. Træne håndteringen af depressive tilstande, meningsløshed, håndtering af angst og frygt, håndtering af stress symptomer og det at have mistet tilliden og orienteringen i livet.
 • Arbejde med krop og sundhed i hverdagslivet, hvordan støttes det sunde liv med henblik på en tilbagevending til arbejdsmarkedet.
 • Arbejde med livskort så borgeren bliver tydelig på det målsættende i et kommende hverdagsliv med arbejde.
 • Arbejde med forandringscirklen og tage afsæt i en træning i at forandre med små skidt.
 

FAGLIGT INDHOLD

 • Træning ud fra Traumers hverdagsudtryk/ de fire hjørner og det autonome nervesystem
 • Lave livskortet
 • Arbejde med forandringscirklen/små skridt
 • Arbejde med kroppen og sundhed/introduktion til øvelser som kunne være støttende ind i f.eks. søvn, afgrænsning m.m.
 

METODE

 • Undervisning i grupper
 • Træning i grupper
 • Kreative processer som skal understøtte træningen
 • Individuel samtale + evaluering
 

KONTAKT OS

Modul 1 og 2 har 5 lektioner hver dag fra kl. 9:30 – 14:00, 3 dage om ugen. Pris kr.1.745 pr. uge. 

 
Navn *
Navn