FORMÅL

At støtte borgeren i at bruge den tillærte viden og erfaring i forhold til potentialer og udfordringer i et praktikforløb - bruge virkeligheden som feedback og test af de ønskede forandringer og dermed fortsætte træningen i at kunne håndtere ydre og indre forventninger uden at blive fastlåst i de kendte uhensigtsmæssige mønstre.

 

FOKUSOMRÅDER

  • Afklaring af den enkeltes færdigheder og udfordringer i forhold til at kunne være aktiv og deltagende i genaktivering af tilstedeværende ressourcer
  • Skabe tryghed i form af en fast struktur i hverdagen, velkendt empatisk personale
  • Dialog om de udfordringer og potentialer som er i hverdagen
  • Introduktion til træning af det autonome nervesystem
 

FAGLIGT INDHOLD

  • Læring i hvilke normale reaktioner et menneske får på svære, udfordrende oplevelser og livsomstændigheder
  • Sikkert sted
  • Bekymringsarbejde
  • Teorien om det autonome nervesystem
  • Motivationsarbejde
 

METODE

Læring i hvilke normale
Gruppemetode : Bruge det sociale rum og tilknytningen til en gruppe som redskab til både afklaring og træning

 

KONTAKT OS

Name *
Name